Mandala Tattoos, Yeni Dövme Trendi

0
1208
Mandala Tattoos, Yeni Dövme Trendi

Sanskritçe bir sözcük olan “mandala“yı tercüme etmek istesek “enerji kabı” gibi bir Türkçe tamlamaya ulaşıyoruz.

 

Çıktığınız yere döndüğünüz bir geometrik form olarak daire, insandan gidenin sonsuza ve sonsuzdan çıkanın insana varacağını ifade eder.

Doğunun mistik inançlarında sonsuz hayat, reenkarnasyon gibi fikirlerin ve dolayısıyla “tekrar” ve “dönüş”  temalarının önemli meseleler olduğu pek meşhurdur; biliriz.

Bir yandan da bu dairesellik bir mikro kosmos, yani dünyanın küçük bir temsili sayılıyor.

 

 

Mandala Tattoos, Yeni Dövme Trendi

Genellikle bir dairesel formun içinde binbir şekilde karşımıza çıkan bu ilginç resim tarzı, Hint kökenli dinlerin bir âdeti.

Eldeki deseni, adım adım ve belli bir düzene göre boyamak suretiyle yapılan mandala, bir mistik sembolleştirme biçimi olarak alınıyor.

Dairesel form, insan bedeni ve aklının sonsuzlukla bir bütünlük içinde olduğunu temsil ediyor.

 

Mandalanın mistik ve geometrik olmak üzere iki ana türü bulunuyor.

Adlarından anlaşılacağı üzre mistik mandala çok daha “resim” gibi dururken,

geometrik mandala daha çok desen görüntüsü veriyor.

Mistik mandalada, doğunun türlü sembolik formlarına rastlamak mümkün.

 

Sizce Yorumunuz Nedir ?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.