Kariyer

Diş Hekimliği Mezunları

Ağız ve diş sağlığının korunmasında, diş etlerinin tedavisinde, diş ve çene ameliyatları ile bunların tedavi süreçlerinin uygulanmasında çalışan hekimlere diş hekimi denir. Diş hekimleri, diş ile ilgili problemi saptar ve uygun tedavi ile hastayı iyileştirir. Ayrıca diş ile ilgili çeşitli protezleri de yapar ve hastaya uygular. Diş hekimliği fakültesinden mezun...

Fizik Öğretmenliği Mezunları

Fizik öğretmenliği üniversitelerin eğitim fakülteleri içinde yer alan 4 yıllık bir lisans programıdır. MF-2 puan türünden öğrenci kabul eder.   Fizik öğretmeni olabilmek için eğitim fakültesi mezunu olmak gerekir. Üniversitelerin eğitim fakültesinde fizik bölümünü tamamlayanlar fizik öğretmeni olabilir. Ayrıca Fen Edebiyat fakültelerinde fizik okuyanlar pedagojik formasyon eğitimlerini tamamlayarak fizik öğretmenliği yapabilirler.   Fizik...

Genetik Ve Biyoinformatik Mezunları

MF-3 puan türünden öğrenci alımları yapan Genetik ve Biyoinformatik bölümü, genetik bilgilerin insan yaşamını olumlu etkilemesi için çalışmalar yürütür. Genetik ve Biyoinformatik mezunları genetik bilgileri kullanarak insan sağlığını olumlu yönde etkileyebilecek tedavileri uygular. 4 yıllık bir lisans programıdır. Genetik ve Biyoinformatik mezunları çeşitli sahalarda hizmet veren sağlık kuruluşlarında çalışabilir. Moleküler biyoloji...

İspanyol Dili Ve Edebiyatı Mezunları

İspanyolca dünyada en çok konuşulan üçüncü dildir. Aynı zamanda Birleşmiş Milletlerin resmi altı dilinde yer almaktadır. Ve İspanyol ekonomisi dünyanın sekizinci ekonomik gücünü temsil etmektedir. İspanyolların coğrafi keşifler sonrası yayılması, oluşturduğu koloniler ve sömürgeler sayesinde İspanyollar ve İspanyolca konuşanlar her geçen gün artmaktadır. Güney Avrupa, Güney Amerika da İspanyolca çok önemli...

Biyokimya Mezunları

Günümüzün sıkça tercih edilen ve biyolojik sistemlerin kimyasal yapılarını en ince detayına kadar inceleyen bir bilim dalıdır. Bu sistemlerde yer alan moleküler düzeydeki fonksiyonlarını göz önüne alan biyokimya, diğer birçok bilim dalı ile de alışveriş halindedir. Örneğin bu bilim dalı en büyük ortak bilim dalları olan biyoloji ve kimya...

Makine Mühendisliği Mezunları

Endüstri Devrimi’nden günümüze kadar olan sürede makineleşmenin hayatının her alanına yayılması ile bu alanda yetkin ve donanımlı makine mühendislerine ihtiyaç oluşmuştur. Makine Mühendisliği bölümü en yüksek küresel standartlarda makine ve makineye bağlı konseptlerde eğitim verir. Bölümü okuyan kişilere, yaratıcılık, özgünlük, meraklı, çözüm üretici ve faal bir yapı kazandırmak bölümün amaçlarındandır....

Harita Mühendisliği Mezunları

Jeodezi ve fotogrametri mühendisliği olarak da isimlendirilen harita mühendisliği yeryüzü şekillerinin ölçülmesiyle ilgilidir. Meslek, yeryüzünün tamamını ya da bir parçasını metrik anlamda ölçerek bu verileri bilgisayar ortamına aktarıp değerlendirip harita ve planlar şeklinde tasvir edilir. Teknolojik gelişmelerle birlikte uydulardan da yararlanan harita mühendisleri, uydulardan konum belirleyerek ve bu konumların görüntülerinin işleyerek...

Tarım Ekonomisi Bölümü Mezunları

Üniversitelerin Ziraat fakültelerinde yer alan Tarım Ekonomisi bölümü dört yıllık bir lisans programıdır. Öğrenciler YGS sonrası, ikinci aşama olan LYS'ye girmelidir. Bölüm öğrencileri TM - 1 puanı ile kabul eder. Tarım Ekonomisi bölümü tarımla ilgili alanda iş gücü ve sermayeyi etkin bir şekilde kullanabilen ve tarım sektörünün gelişmesi için gerekli araştırma...

İşletme Mühendisliği Mezunları

Üniversitelerin mühendislik fakültelerinde yer alan İşletme Mühendisliği dört yıllık bir lisans programıdır. Hazırlık eğitimi ile birlikte eğitim süresi 5 yıla çıkar. İşletme Mühendisliği MF - 4 puanı ile öğrenci kabul eder. İşletme Mühendisliği bölümünün temel amacı işletme problemlerini anlayabilen, çözüm bulabilen, iletişim kurabilen mühendislik bakış açısına sahip öğrenciler yetiştirmeyi amaçlar....

Gıda Mühendisliği Mezunları

Üniversitelerin mühendislik fakülteleri içerisinde yer alan Gıda Mühendisliği bölümü bir lisans programıdır. Eğitim süresi dört yıl olan bu bölüm, hazırlık sınıfı ile beraber 5 yıl olmaktadır. Öğrenciler YGS'den sonra ikinci aşama olan LYS sınavına girmelidirler. Bölüm, öğrencileri MF - 4 puanı ile kabul etmektedir. Bu bölüm gıda ürünlerinin işlenmesinden kontrolüne,...