Dini Açıdan Rüya Nedir? Neden Görülür?

Rüya çağlar boyunca bütün toplumlarda büyük önem görmüştür. Rüyanın mahiyeti ve kökeni hakkında çok şeyler yazılıp söylenmiştir. Ancak bu yazılıp söylenenler her topluma ve her kültüre göre ayrı ayrı olagelmiş ve hep değişkenlik arzetmiştir. Tarihte bazı toplumlarda rüyaya büyük önem verilmiş ve bazan bu rüya tabirleri kitaplar halinde toplanmıştır. Umumiyetle rüya, uyanıklık halinin bir uzantısıdır; etkisinde kalınan sevindirici veya üzücü olayların uyku halinde yaşanması olayıdır. İslâm’da rüya hukukî bir kaynak ve delil değildir. Yalnız gören kişi ile alakalıdır. O kişi de bu rüyasını hayra yorar ve bu rüya yalnız kendisini bağlar.

Kur’ân-ı Kerim’in birçok yerinde rüyadan söz edilmiştir. Hz. İbrahim (a.s), oğlu İsmail (a.s)’i rüyada boğazlama emri almış ve bu rüyayı uygulamaya teşebbüs etmiştir (es-Saffat, 37/ 102).

Yusuf (a.s)’da rüyasında on bir yıldızla, ay’ın kendisine secde ettiğini görmüş (Yusuf, 12/40); Mısır hükümdarının ve hapishanedeki iki kişinin gördükleri rüyaları tabir etmiştir (Yusuf, 12/36, 43).

Kur’ân-ı Kerim’de Hz. Peygamber’in görmüş olduğu rüyalardan söz edilmektedir (el-Fetih, 48/27; es-Saffat, 37/105; el-İsra, 17/60).

Kötü bir rüya görülmesi durumunda:

Gördüğü rüyanın şerrinden ve şeytanın şerrinden üç kez Allah’a sığınır. Şöyle der: “Allah’ım, bu rüyanın şerrinden ve rahmetinden uzak kalmış olan şeytanın şerrinden sana sığınırım.” Rüyanın hayra dönüşmesi için dua eder. Bu tür rüyayı hiç bir kimseye anlatmaz.

Rüyanızı tam ve profesyonel olarak yorumlayabilmek için rüyada görülen diğer nesnelere de bakmakta fayda vardır.

Sadece bir nesneye bakılarak rüyayı tamamıyla yorumlayamazsınız. Diğer nesnelerin de tabirlerine sitemizdeki arama kısmını kullanarak ulaşabilirsiniz.

- A - Harfi Rüya Tabirleri

- B - Harfi Rüya Tabirleri

- C - Harfi Rüya Tabirleri

- Ç - Harfi Rüya Tabirleri

- D - Harfi Rüya Tabirleri

- E - Harfi Rüya Tabirleri

- F - Harfi Rüya Tabirleri

- G - Harfi Rüya Tabirleri

- H - Harfi Rüya Tabirleri

- I - Harfi Rüya Tabirleri

- İ - Harfi Rüya Tabirleri

- J - Harfi Rüya Tabirleri

- K - Harfi Rüya Tabirleri

- L - Harfi Rüya Tabirleri

- M - Harfi Rüya Tabirleri

- N - Harfi Rüya Tabirleri

- O - Harfi Rüya Tabirleri

- Ö - Harfi Rüya Tabirleri

- P - Harfi Rüya Tabirleri

- R - Harfi Rüya Tabirleri

- S - Harfi Rüya Tabirleri

- Ş - Harfi Rüya Tabirleri

- T - Harfi Rüya Tabirleri

- U - Harfi Rüya Tabirleri

- Ü - Harfi Rüya Tabirleri

- V - Harfi Rüya Tabirler

- Y - Harfi Rüya Tabirler

- Z - Harfi Rüya Tabirler