Rüyada koyun görmek

Genellikle kadın ve çocuk ile tabir edilir.

Güzel ahlaklı, hanım hanımcık, oturmayı, kalkmayı ve konuşmayı bilen bir hanıma işarettir.

Bu hanım eşini de yücelten bir hanımdır.

Rüyada görülen koyun her anlamda zenginliğe işaret eder.

Gönül zenginliğine, saadetin artmasına, aile halkının genişliğine, hayırlı evlatlara, kazanca, rızka ve işlerin artmasına delalet eder.

Rüyada koyunun arkasında gittiğini gören kişi, bir kadının aşkına düşecek ve kara sevdaya tutularak adım adım onu izleyecek demektir.

Rüyada koyunun hastalıklı ve bakımsız olması, pasaklı ve hastalıklı insanlara işaret eder.

Rüyasında koyun derisi yüzmeyi meslek edinmiş kişi anlayışsız, zorba ve eli maşalı şefe, müdüre, patrona ya da siyasetçiye delalet eder.

 

Rüyada Koyun Sürüsü Görmek

Genellikle toplumu oluşturan bireylerin tamamı ile tabir edilir.

Koyun sürüsü, toplumu oluşturan bireylerin yumuşak başlı ve kolay yönetilebilir kimseler olduklarına delalet eder.

Bazen de bu rüya aynı inanca sahip ve aynı doğrultuda yürüyen kişilerin sembolüdür.

Koyun sürüsünün bir tarafa doğru gittiğini görmek, bu özelliklere sahi insan grubunun beraber hareket ederek önemli bir olay üzerinde etkili olacaklarına veya genel olarak üyeleri oldukça iyi huylu olan bir grup insana yorulmaktadır.

 

Rüyada Koyun Sağmak

Hayırlı şeylere işaret eder. Rızık, nimet, bolluk, bereket, kazanç ve sağlık ve şifa anlamına gelir.

Rüyada koyun sağan kimse hiç ummadığı bir yerden nimetler elde eder veya kendisine uzak olan bir kimseden çok büyük bir yardım görür.

Koyun sağmak bazen de malda artışa, para kazanmaya sıkıntılardan kurtulmaya da işaret edebilmektedir.

Bazen de bu rüya hasta kimseler için sağlık ve şifa bulmaya, borçlu olanlar için yakın zamanda borcunu ödemeye veya bir dileği olan kimsenin yakında bu arzusuna kavuşacağına delalet eder.

 

Rüyada Koyun Otlatmak

Rüyada koyun otlatmak ve çobanlık yapmak rütbenin artması anlamına gelir.

Rüyasında koyun atlatan kişi amir, komutan, müdür, yönetici, patron ya da siyasetçi rütbesine sahip olacak demektir.

Bu rüya eğer gören kişi devlet memuru ise terfi alacağına, diğer kişiler için yükselmeye, mal ve mevkide artışa, herkesin imreneceği bir makama ulaşmaya, zenginliğe ve fakirlikten kurtulmaya işarettir.

Bazen de bu rüya lider karakterli bir kimsenin toplum içinde yükselmesine ve diğer insanların başına amir olmasına işarettir.

 

Rüyada Koyun Kesmek

Rüyada koyun kesen ve koyun kesmekle kalmayıp koyundan bir parça koparıp yediğini gören kişinin tüm dilekleri ve arzuları gerçek olur, kişi hayallerine ve hedeflerine ulaşır.

Bazen de koyun kesmek rüyası, hapiste bulunan kimseler için en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşmaya işarettir.

Bazı alimlere göre ise bu rüya, kudret ve güç sahibi olmaya bazen de kişilerin hakkına girecek bir davranışta veya sözde bulunacağınıza, haram mala veya paraya da delalet edebilmektedir.

 

Rüyada Koç Görmek

Şan, şöhret, para ya da nüfus anlamına gelir.

Rüyasında koç gören kişi babası çok zengin ve varlıklı biriyle evlenecek ya da kendisine çok zengin ve varlıklı birinden miras kalacak demektir.

Rüyada görülen koç, oldukça güçlü ve kudretli bir adamdır. Bu nedenle kendisine koç verildiğini veya koç satın aldığını gören kimse bahsi geçen şekilde bir adamla tanışır veya onunla arkadaş olur.

Rüyada koç kesmek, böyle bir adama haksızlık etmeye veya onun dedikodusunu yapmaya; koça binmek oldukça güçlü bir adamı kendi himayesine almaya veya ona yardım etmeye; bir kişinin koç olduğunu görmesi güç ve kuvvet sahibi olmaya; koçun kendi üzerine bindiğini görmesi çok kuvvetli bir kişinin rüya sahibinin himayesine girmesine işarettir.

 

Rüyada Koç Boynuzu Görmek

Rüyada görülen koç boynuzu bir kişinin gücü, kudreti, saltanat ve şöhretidir. Rüyasında koç boynuzuna sahip olduğunu gören böyle bir kişiliğe bürünür.

Yine rüyada koç boynuzunu kırdığını gören kimse, çok güçlü ve oldukça varlıklı bir adamın planlarını bozarak onu yenilgiye uğratır.

Koçun boynuzlarının uzadığını görmek rüya sahibinin iyi haline oldukça hayırlı bir insan olmasına işarettir.

Boynuzların kısalması ise hidayetten sonra sapıklığa veya zenginlikten sonra fakirliğe, rüya sahibi güç sahibi iken kuvvetten düşmesine de yorulabilmektedir.

 

Rüyada Kuzu Görmek

Kişinin bir erkek evladı olacak demektir.

Kuzu bazen de kişinin hayırlı ve iyi huylu evladıdır.

Rüyada yanında kuzu bulunduğunu gören kimse çok hayırlı bir evlada kavuşur veya çocukları anne babalarının yaşlılık zamanlarında onlara her türlü yardımı yaparlar ve onların her ihtiyacına koşarlar.

 

Rüyada Koyun Sütü İçmek

Rüyasında koyun sütü içen kişi yakında hastalanır veya eğer hastaysa hastalığı artar.

Bu rüya kişinin başına gelecek bir hastalık sonucunda sıkıntılı anlar yaşamasına; fakat bir müddet sonra tüm hastalıklarından kurtularak rahata ermesine işarettir.

 

Rüyada Bir Koyunla Kavga Etmek

Rüyasında bir koyunla boğuştuğunu, kavga ettiğini, koyunun kendisini ısırdığını veya vurarak yere düşürdüğünü gören kimse içten pazarlıklı ve iki yüzlü bir kadının kötülüklerine maruz kalır.

Bu rüya bu kadın eliyle size sıkıntıların ulaşmasına, onun yüzünden türlü belalara maruz kalmanıza ve onun yüzünden ailenizle aranızın açılmasına işarettir.

Bazen de bu rüya, gören kişi hakkında dedikodu yapıldığının, hakkında konuşulduğunun ve bazı kimselerin kötülük düşündüğünün göstergesidir.

 

Rüyada Koyun Sahibi Olmak

Hayırlı bir rüya olarak görülür. Çünkü koyun genellikle bereketin, bolluğun sembolüdür. Bu nedenle koyun sahibi olan kimse zenginleşir, eline bol miktarda para geçer veya borçlu ise borçlarından kurtulur.

Bazen de bu rüya yeni bir işe girmeye veya kendi işinde başarılı olup, kar elde etmeye işaret olabilmektedir.

 

Rüyada Koyun Eti Görmek

Özellikle eğer et pişmiş ise ganimet elde etmeye, zenginleşmeye, mal sahibi olmaya veya mirasa konmaya işarettir.

Bu nedenle böyle bir rüya gören kimse yakın zamanda ulaşmak istediği hedefe kolayca ve zahmet çekmeden ulaşır; eline çok miktarda para geçer veya uzak bir akrabasından maddi anlamda yardım görür.

 

Rüyada Koyun Derisi Görmek

Rüyasında koyun derisi gören kimse düşmanlarına galip gelir.

Rüyada koyunun derisini yüzmek, uzun süredir size düşmanlık eden bir kimse olduğuna ve o kimsenin tüm kötülüklerini engelleyip, onların şerrinden emin olmaya işarettir.

Bu rüya düşmana galip gelmenin ve sizi kıskanan bir kimseyi saf dışı bırakacağınızın habercisidir.

 

Rüyada Koyun Eti Parçalamak

Rüyasında koyun eti parçalayan kimse bir yolculuğa çıkar veya gurbete gider. Bu rüya bulunduğunuz yeri terk edip daha güzel ve kısmetinizin artacağı bir yere gideceğinizin habercisidir.

Bazen de bu rüya gidilen yerde kalacağınıza, ailenizden uzaklaşacağınıza veya kendinize uzakta bir hayat kuracağınıza işaret olabilmektedir.

 

Rüyada İtaatkâr Bir Koyun Görmek

Rüyasında itaatkâr bir koyun gören kimse toplum içinde güzel bir isimle anılır ve herkesin saygısını kazanır.

Bu rüya kişinin iyi huylu bir kavim üzerine amir olacağına, bazen takdir edilmeye ve başkaları tarafından sevilmeye işarettir.

Rüyasında itaatkâr bir koyunu güttüğünü görmeniz, ahlaklı bir grup insanın yanında bulunacağınızın, lider vasıflarla bu kimseler arasında önder olmanın habercisidir.

 

Rüyada Koyununuzun Kaybolduğunu Görmek

Rüyada sahip olduğunuz koyunu kaybetmek iş konusunda çekilecek sıkıntılardır.

Bu rüya çalışma hayatında bir takım zorluklar yaşamaya, bazı konularda başarısızlık elde etmeye, zarar edip üzülmeye veya kişinin yaptığı yatırımlardan beklediği parayı alamamasına işarettir.

Rüyada koyun kaybeden insanlar içindeki itibarını, toplumun kendisine olan takdirini ve sevgisini kaybeder.

 

Rüyada Çok Sayıda Koyun Görmek

Rüyasında çok sayıda koyun gören kişi her anlamda bereketli, bolluk ve ferahlık içerisinde geçecek bir ömür sürer.

Bu rüya oldukça hayırlı ve güzel bir rüyadır.

Elde edilecek menfaatlere, malın bereketinin artmasına, para kazanmaya, sıkıntılardan kurtulmaya, eğer rüya sahibinin çektiği bir üzüntü, sıkıntı ve zorluk varsa kısa zamanda bunlardan kurtulmaya işarettir.

 

Rüyada Koyun Yüzen Bir Kişi Görmek

Rüyasında koyun yüzen bir kişi görmek, gerçek hayatta emri altındakilere zulüm eden, onlara eziyet eden kötü bir idarecidir.

Bu rüya, bahsi edilen kişilikte bir adamla çalışacağınıza veya ondan zarar göreceğinize işarettir.

 

Rüyada Koyun Kuyruğu Görmek

Rüyasında koyun kuyruğu gören kimse, çok zengin, varlıklı, toplum içinde itibarlı ve şeref sahibi bir adamın kızı ile evlenir.

Bu rüya bazen de bahsi edilen şekilde bir kimseden yardım görmeye, böyle bir adamın yanında çalışmaya, ondan kendisine gelecek menfaate ve her anlamda ferahlayıp sıkıntıdan kurtulmaya işarettir.

 

Koyunun Başını Veya Ayaklarını Görmek

Rüyada bir koyunun bacaklarını veya başını görmek elinize geçecek mal, ganimet veya paradır.

Bu rüya, kişinin oldukça büyük menfaatlere, çok hayırlı kazançlara kavuşacağına; toplum içinde sivrilen hayırla anılan bir ada sahip olmaya; sıkıntılardan kurtulup, özellikle maddi anlamda feraha ermeye; bir grup insanın başına amir olarak terfi etmeye yorulmaktadır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.