Hititler MÖ 2000 yılında Anadolu’ya gelerek Hattilerin üzerinde hakimiyet kurmuşlardır. Bilinen ilk başkentleri Hattuşa’dır. Hititler Anadolu topraklarında ilk defa güçlü bir siyasi birlik kurmuşlar, farklı etnik grupları birbirine kaynaştırmışlar ve kültürel varlıklarını yaklaşık bin yıl boyunca muhafaza etmişlerdir.

Bu kadim uygarlığa ait Boğazköy’de (Hattuşa) yapılan kazılarda şimdiye kadar yaklaşık otuz beş bine yakın tablet gün yüzüne çıkarılmıştır. Bu tabletlerde ticari anlaşmalardan barış antlaşmalarına, ders notlarından evlilik yazılarına kadar pek çok bilgi edinmek mümkündür.

Hititoloji bölümü Hititlerin tarih, sanat, edebiyat, hukuk, kültür ve din alanlarında ortaya koydukları bu eserleri incelemek, araştırmak ve günümüze bu kadim uygarlık ile ilgili yeni bilgiler sunabilecek kişiler yetiştirmek üzere eğitim veren bir bölümdür.

Hititoloji bölümünde Hititlere ait çivi yazısının yanında Hitit gramerinin ana hatları, Hitit kanunları, Hitit dini metinleri, ön Asya arkeolojisine giriş, latince gramer, mitoloji ve ikonografi, tarihi coğrafya, çevresel arkeoloji Akad ve Sümer gramerine değinilir.

Hititoloji bölümünden mezun olanlara Hititolog ünvanı verilir. Müzelerde, turizm acentelerinde ve yüksek öğretim alanlarında iş bulabilirler.

 • Hitit uygarlığının yazılı belgelerini incelemek
 • Transkripsiyon, çeviri ve değerlendirmeler yaparak Anadolu’nun antik çağına ışık tutmak
 • Hitit toplumu ve kültürü hakkında araştırmalar yapmak
 • Yüksek öğretim kurumlarında bilimsel yöntem oluşturmak ve geliştirmek
 • Kamu ve özel sektöre bilimsel danışmanlık yapmak
 • Çeşitli bilimsel yayınlarda hakemlik yapmak
 • Yurtiçi ve yurtdışında konferanslar vermek
 • Konusunda gelişme ve yenilikleri izleyerek araştırmalar yapmak
 • Araştırma ve projelerin uygulamaya dönük sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak
 • Araştırma sonuçlarını ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantılarda ve kongrelerde bilim dünyasına duyurmak, bilimsel dergilerde ve elektronik ortamda yayınlamak
 • Lisansüstü öğrencilerine tez konuları vermek, tez konularının seçiminde öğrencilere yardımcı olmak
 • Hitit ve diğer diller arasında karşılaştırmalı araştırmalar yapmak
 • Bölüm öğrencilerinin bilgi ve birikimini anlamak için ders yılı ortasında veya bitiminde ödevler hazırlatmak,
 • Alanı ile ilgili çeviriler yapmak mezunların yapabileceği işler arasındadır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.