Ana Sayfa Yaşam Kariyer Harita Mühendisliği Mezunları

Harita Mühendisliği Mezunları

0
Harita Mühendisliği Mezunları

Jeodezi ve fotogrametri mühendisliği olarak da isimlendirilen harita mühendisliği yeryüzü şekillerinin ölçülmesiyle ilgilidir.

Meslek, yeryüzünün tamamını ya da bir parçasını metrik anlamda ölçerek bu verileri bilgisayar ortamına aktarıp değerlendirip harita ve planlar şeklinde tasvir edilir.

Teknolojik gelişmelerle birlikte uydulardan da yararlanan harita mühendisleri, uydulardan konum belirleyerek ve bu konumların görüntülerinin işleyerek ölçülerin kayıt altına alınmasını da sağlar.

Su altı haritalarının yapımı, yeraltı ve yerüstü maden işletmeleri ile ilgili ölçme ve değerlendirme çalışmaları da mesleğin kapsamına girer.

 

Mezunların Çalışma Alanları

Çalışma alanları kadastro, şehir imar planları, toprak dağıtımı, yol yapımı, su, elektrik, doğal afetlerden korunma ile coğrafi, jeolojik ve arkeolojik araştırmalar gibi işleri kapsayan harita mühendisleri geniş bir etki alanına sahiptir.

Yapı, alt yapı, yol gibi şantiyelerde ölçüm, hesaplama, çözümleme ve görselleştirme yapan harita mühendisliği, inşaat, jeoloji, maden, şehir ve bölge planlama mühendislikleri ile yakın ilişki halindedir. Ülkemizde harita mühendislerinin sayılarının az olması sebebiyle iş sahalarında çok fazla gereksinimi duyulan mesleğin mezunları;

 

  • Ülkemizdeki arazilerin ayrıntılı ölçümünü yaparak sınırların belirlenmesi,
  • Yeryüzü hareketlerini inceleyerek mühendislik yapılarının kontrolü için deformasyon ölçme ve değerlendirilmesi ve mesleki faaliyetlerin alt yapısını oluşturacak yatay ve düşey kontrol ağlarının oluşturulması,
  • Karayolu, demiryolu, metro, köprü, tünel, baraj gibi projelerin yapılacağı arazilerin uygunluk açısından ölçümünü yaparak projenin araziye uygulanması,
  • Deniz ve akarsuların derinliklerini ölçerek sığ ve derin yerler ile akıntıların saptanması,
  • Deniz altından ve üstünden geçecek kabloların yerlerinin belirlenmesi,
  • Savaş gemilerinin güzergahlarını belirleyerek harita üzerinde belirtilmesi,
  • Uydulardan yararlanarak konum belirleme (GPS) ve araç takip sistemleri ile uydu görüntüleme yardımıyla veri toplayarak  bu verilere ve haritalara ilişkin çeşitli multimedya, görselleştirme çalışmalarının yapılması gibi teknik görevler ile
  • Yeni yapılacak yapılarda arazi sahiplerine ait alanların belirlenmesinde bilirkişi olarak hukuki  görevleri üstlenir.

 

Aranan Nitelikler

Kamu kurumları ve özel kuruluşların bir çok bölümünde kolayca iş bulabilme imkanı olan bölümü tercih edeceklerin başarıya ulaşmaları için sayısal düşünebilme ve uzay ilişkilerini görebilme yetisine ve çizim yapabilme yeteneğine sahip olmaları, ölçmeleri hatasız yapabilmek için ellerini ve gözlerini koordineli çalıştırabilmeleri, araştırma yapmayı sevmeleri, iyi bir gözlemci, sabırlı ve dikkatli olmaları gerekmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.