Özel İçerik:

Technology Will Help Keep Your Home from Becoming Obsolete

I understand how that could positively effect your body,...

New Small Speaker Review: Pricing is Not Always the Only Criteria

I understand how that could positively effect your body,...

Ultimate Guide to Istanbul Top Attractions, Packed in One Weekend

I understand how that could positively effect your body,...

Fare Öldürmek

Rüyada fare öldürmek

Rüya sahibinin eteğine dolaşan, malından mülkünden yiyen, ona sadece menfaat için yanaşıp, dalkavukluk ve yalakalık eden bir kimseden kurtulacağına rivayet edilir.

Rüya sahibinin bu kişiye karşı artık daha fazla tahammülü kalmadığı ve onu hayatından çıkarmayı bu defa başaracağı anlamına gelir.

Rüyada fare öldürmek, rüya sahibinin hayatında hiçbir işe yaramayan, gereksiz kişilere hayır demeyi öğreneceği ile tabir edilir.

 

Rüyada Fare Öldürdüğünü Görmek

Rüyayı gören kişinin rakiplerini ve düşmanlarını alt edeceğine, onları hayatından ve kendisinden uzaklaştırmayı başaracağına, bu sayede işlerinin birer birer yoluna girmeye başlayacağına ve önünün açılacağına rivayet edilir.

 

Rüyada Fare Ölüsü Görmek

Rüyayı gören kişinin çevresinde kendisine zarar veremeyecek olan sadece arkasından konuşup onu kötülemekle kalacak bir kimsenin varlığına işaret ederken bir diğer yandan da kişinin hiçbir şey yapmasına gerek kalmadan bir düşmanından kurtulacağı şeklinde yorumlanır.

 

Rüyada Fare Yakalamak

Rüya sahibinin özel hayatında yanlış bir seçim yapacağına, kendisine hiçbir hayır getirmeyecek, kadrini kıymetini bilmeyecek, ona zarar verecek, üzecek ve yıpratacak bir kişi ile birliktelik kurup evleneceğine delalet eder.

 

Rüyada Fareyle Oynamak

Rüyayı gören kişinin varlık sahibi olmak için ahirete olan inancını, yerine getirmesi gereken dini vecibelerini ve kulluk görevlerini unutacağı ve sadece daha fazla mal ve para sahibi olmak için koşturacağı anlamına gelir.

 

Rüyada Fare Sesi Duymak

Rüya sahibinin başını derde sokmaya çalışan ve bu sayede başarısız olmasını sağlamak isteyen bazı kimselerin olduğuna tabir edilir. Kişinin kazalara ve belalara çok yakın olacağı bir dönemin yaşanacağı ve zor günler geçireceği şeklinde yorumlanır.

 

Rüyada Ayakla Fare Öldürmek

Rüyada ayakla fındık faresini öldürmek, şartlar öyle gerektirdi diye sonradan hata olduğu fark edilecek bir iş yapmaya, ömür boyu onu hatırladıkça üzülmeye, pişman olmaya ve kendinden utanmaya delalet eder.

Rüyada ayakla lağım faresi öldürmek, başarması güç ve herkesin üstesinden gelemeyeceği kadar ağır bazı işler yüklenmeye ve daha yolun başında vazgeçmeye yorulur.

Rüyada ayakla sıçan öldürmeye çalışmak ve onun saldırısına uğramak, birilerinin hilelerini ortaya çıkarmaya ve deyim yerindeyse onların tekerine çomak sokmaya ve bu nedenle de onlar tarafından tehdit edilmeye işaret eder.

 

Rüyada Beyaz Fare Öldürmek

Kimsenin arkasından kuyusuna kazmadan, ekmeğine ve kazancına mani olmadan, hileye hurdaya başvurmadan yaşam savaşı verirken bazı şerli insanların kötülüklerine denk gelmeye ve haksızlıklara uğramaya alamet eder.

Rüyada sopayla beyaz fare öldürmek, acımasızca eleştirilmek, hırpalanmak ve hedef gösterilmek demektir.

Rüyada zehirle beyaz fare öldürmek, haris kimseler tarafından belalı durumlara düşürülmek istenmek anlamına gelir.

 

Rüyada Büyük Fare Öldürmek

Hayır olarak kabul edilir ve rüyayı gören kişinin bir dertten kurtulmasına ve ferahlayarak kolaylığa ermesine alamet eder.

Rüyada büyük kuduz bir fare öldürmek, düşmanlık güden, kötü kalpli bir insanın sözlü ya da fiili saldırısından kurtulmaya ve onu geri püskürtmeye ve sindirmeye yönelik bir atılımda bulunmaya ve bu konuda zafer kazanan taraf olmayı başarmaya işaret eder.

 

Rüyada Çok Sayıda Fare Öldürmek

Rüyada çok sayıda fareyi yakarak öldürmek, günahkar olmaya neden olacak bazı yollara girmek demektir.

Rüyada çok sayıda beyaz fare öldürmek, rüyayı gören kişinin menfaatini koruyan dolayısıyla da ona faydası olan bazı kimseleri kırmaya yönelik bir davranışta bulunması anlamına gelir.

Rüyada çok sayıda siyah fare öldürdüğünü görmek de kendilerinden haz edilmeyen kimseleri hayatından uzaklaştırmaya yorulur.

 

Rüyada Çok Büyük Fare Öldürmek

Rüyada çok büyük fareyi tek başına öldürmeyi başardığını görmek, elde edilecek tek kişilik zafer demektir.

Rüyayı gören kişinin tamamen kendi başarısına ve azmine bağlı olarak yaşadığı bir telefi ya da zararı telafi edebilme imkanını yakalayacağına işaret eder.

Rüyada çok büyük fareyi tek başına öldürmeyi başaramayarak bazı insanlardan yardım istediğini ve onlar sayesinde çok büyük fareyi öldürdüğünü görmek, zengin bir kimseden borç alarak ya da banka kredisi kullanarak elzem bir sıkıntıyı bitirmeye ve başından savmış olmaya delalet eder.

 

Rüyada Ev İçinde Fare Öldürmek

Rüyada mutfakta fare öldürmek iyi değildir, nimetten yana yokluğa düşmek ve rızıktaki çeşitliliği yitirerek soğan ekmek yemeye talim etmek zorunda kalmak anlamına gelir.

Rüyada misafir odasında ya da oturma odasında fare öldürmek, haneye uğursuzluk getiren bir olayı çözmeye ya da bu niyetteki bir kimseyi evden içeri sokmamaya alamet eder.

Rüyada yatak odasında fare öldürmek, eşler arasındaki özel ya da genel sorunların bitmesidir.

 

Rüyada Eliyle Fare Öldürmek

Rüyada eliyle fare yavrusu öldürmek, işleri ve yuvadaki düzeni bozan birisine engel olmayı başarmaya delalet eder. Bu durum rüya sahibinin iyiliğine ve hayrına olacak demektir.

Rüyada eliyle yetişkin fare öldürmek, kendinden güçlü, paralı ve kariyerli bir kimseye karşı daha cesur davranmaya ve onun önüne geçerek ondan daha fazla ileri gitmeye ve daha önemli noktalara gelmeye yorulur.

 

Rüyada Fındık Faresi Öldürmek

Küçük bir sorunu aşmayı bilecek fikirlere ve çözümlere ulaşarak ondan kurtulmaya bu sayede her şeyi tatlıya bağlamaya delalet eder.

Rüyada fındık faresini vurarak öldürmek, ciddiye alınmaması gereken bir kimseyi gözünde büyütmeye, onu yenilmez görmeye ve ondan çekinerek büyük önlemler almaya işaret eder.

Rüyada fındık faresini yapışkan kullanarak öldürmek, bir eleştirinin dozunu kaçırarak karşı tarafa karşı acımasız olmak ve ona acı verecek sözler söylemek demektir.

 

Rüyada İş Yerinde Fare Öldürmek

İş yerinde sevimli ve beyaz bir fareyi öldürdüğünü görmek, uğursuzluktur ve yaratıcı ve üretici bir insanın işinden edilmesi nedeniyle o iş yerinde yaşanacak tatsızlığa, üzüntüye ve kasvetli havaya yorulur.

Rüyada iş yerinde üçayaklı fare öldürmek, işlere fesat karıştıran bir kimseyi fark ederek deyim yerindeyse onun maskesini düşürmeye ve herkes için hayırlı bir iş yapmış olmaya alamet eder.

 

Rüyada Küçük Fare Öldürmek

Huzursuzluk yaratan ve insanlarda kendileri için tehlike oluşturduğu düşüncesi uyandıran bir musibetin gündemi meşgul etmesi ve insanların bu musibetten kurtulmadan içinin rahat etmeyeceğinden dolayı bu konuda ortak bir çözüm üretmeleri anlamına gelir.

Rüyada küçük fareyi kürekle öldürmek, güçlü kimselerin bir araya gelerek güçsüz bir kimseyi aralarında ezmeye çalışması demektir.

 

Rüyada Kedi Ve Fare Öldürmek

Birbirine düşman olan iki kişiyi her ikisinin de hassas ve duyarlı olduğu bir payda da buluşturarak onları bir araya getirmeyi, el sıkışarak küslüğü ve kırgınlığı bitirmelerini sağlamaya alamet eder.

Rüyada kedi ve fareyi silahla öldürmek, insanlara bir konuyu haber vermek ve yaymaktır.

Rüyada kedi ve fareyi zehirleyerek öldürmek, iki kişinin arasına nifak tohumları ekilmesine neden olacak bir gelişmeye işaret eder.

 

Rüyada Tuvalette Fare Öldürmek

Tuvalette klozet içinde fare öldürmek, rüyayı gören kişinin hem meslek hem de özel hayatında kendisi için ayak bağı ya da tehdit olarak gördüğü bir insanın deyim yerindeyse ağzının payını vererek kendisinden uzaklaştırmasına ve o tehdidi ortadan kaldırmış olmasına yorulur.

Rüyada tuvalette klozet içinde fare öldürmek, hiç istenmeyen ve sevilmeyen bir kimseyle burun buruna gelmeye ve oradan derhal ayrılmaya delalet eder.

 

Rüyada Taşla Fare Öldürmek

Rüyayı gören kişinin eldeki olanakları kullanarak içine düşeceği belalı, zahmetli ya da çok zorlu bir durumla kendi kendine baş etmeye çalışması anlamına gelir.

Rüyada taşla fare öldüren birini görmek de çözümcül bir kimseden kötü günler için bazı tüyolar almaya ve bunları kulağına küpe etmeye delalet eder.

 

Rüyada Terlikle Fare Öldürmek

İşe yaramayacak formüller bularak onlardan medet ummaya fakat başarısız olmaya ve hüsrana uğramaya yorulur.

Bazı problemlerin üstesinden gelmek için hiç faydası olmayacak yolları kullanmaya tercih etmek demektir.

Rüyada komşunun terlikle fare öldürdüğünü görmek, yardıma ihtiyacı olan bir kimseye insaniyet namına ve bunu kendine sorumluluk sayarak elinden gelen yardımı yapmaya yorulur.

 

Rüyada Yılan Ve Fare Öldürmek

Ortalığı karıştıran bazı kimseleri ikaz ederek ya da tabiri caizse onlara aba altından sopa göstererek hadlerini ve durması gerek yeri bildirmeye işaret eder.

Rüyada yılan ve fareyi döve döve öldürmek, anlayışsızlık yapan kimselere bazı şeyleri kafalarına vura vura öğretmeye ve onlara saygıyı ve hoşgörüyü aşılamaya ve aslında onlar adına da zoraki de olsa iyi bir şeyler yapmış olmaya işaret eder.

 

Rüyada Fare Öldürmenin Yorumu

Fare, aslında günahı olmadığı halde bir türlü kendini insanlara kabul ettirmeyi başaramayan, sevilmeyen ve istenmeyen bir canlıdır.

Bireyin rüyasında gördüğü fare sadece varlığı ile çevresinde kendini mutsuz eden ve onun keyfini kaçıran bir kimsenin varlığını simgeler.

Esasen bu durum enerjilerin uymamasından kaynaklanmaktadır yoksa karşı tarafın bir suçu olmasından değil.

Fareyi öldürüyor olduğunu görmesi de o kimseden nasıl kurtulacağına dair düşünceleri olduğunu gösterir. Çünkü birey gerek aileden gerek dışarıdan olsun bu kimsenin varlığından çok huzursuz demektir.

Latest

Discover the Newest Waterproof and Fast Smartphones that Come on Sale

I understand how that could positively effect your body,...

New Small Speaker Review: Pricing is Not Always the Only Criteria

I understand how that could positively effect your body,...

Apple Electronics Climb the List of the Top Gadgets in Forbes Magazine

I understand how that could positively effect your body,...

Technology Will Help Keep Your Home from Becoming Obsolete

I understand how that could positively effect your body,...

Newsletter

spot_img

Don't miss

Discover the Newest Waterproof and Fast Smartphones that Come on Sale

I understand how that could positively effect your body,...

New Small Speaker Review: Pricing is Not Always the Only Criteria

I understand how that could positively effect your body,...

Apple Electronics Climb the List of the Top Gadgets in Forbes Magazine

I understand how that could positively effect your body,...

Technology Will Help Keep Your Home from Becoming Obsolete

I understand how that could positively effect your body,...

Things to Look For in a Financial Trading Platform Environment

I understand how that could positively effect your body,...
Atlas
Atlas
Geçmiş, Şimdi, Gelecek, Her şey birbiriyle bağlantılıdır. Hayatımızın Kıymetini Bilelim.
spot_imgspot_img

Discover the Newest Waterproof and Fast Smartphones that Come on Sale

I understand how that could positively effect your body, but alchemizing means turning elements to gold basically through magic. That lead me to research...

New Small Speaker Review: Pricing is Not Always the Only Criteria

I understand how that could positively effect your body, but alchemizing means turning elements to gold basically through magic. That lead me to research...

Apple Electronics Climb the List of the Top Gadgets in Forbes Magazine

I understand how that could positively effect your body, but alchemizing means turning elements to gold basically through magic. That lead me to research...

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.