Özel İçerik:

Technology Will Help Keep Your Home from Becoming Obsolete

I understand how that could positively effect your body,...

New Small Speaker Review: Pricing is Not Always the Only Criteria

I understand how that could positively effect your body,...

Expanding Peacefull Political Climate Gears up for this Election

I understand how that could positively effect your body,...

Eski Ev Görmek

Rüyada eski ev görmek

Büyük uğursuzluktur ve rüya sahibinin yaşayacağı kötü olaylara, tatsız günlere ve huzursuzluklara rivayet edilir.

Hayatın bir anda hiç beklenmedik şekilde kötüye doğru gitmesine, rüya sahibinin tüm düzeninin, planlarının altüst olmasına ve hayallerinin deyim yerindeyse başka baharlara kalmasına tabir edilir.

Yıkılmaya neden olacak sorunların baş göstereceği ve rüyayı gören kişinin çok üzüleceği anlamına gelir.

 

Rüyada Eski Ev Yıkmak

Sorunların artacağı, aksiliklerin yaşanacağı, başarının düşeceği, umutların yıkılacağı ve rüyayı gören kişinin işlerinin yolunda gitmeyeceği şeklinde ifade edilir.

 

Rüyada Eski Ev Kiralamak

Büyük bir hevesle girilen bir işte hayal kırıklığı yaşamaya ve beklenilen sonucun aksine mutsuzluğa neden olacak sonuçlar elde etmeye işaret eder.

Bu rüyayı gören kişi maddi zarara uğrayacak demektir.

 

Rüyada Eski Ev Aldığını Görmek

Hayal kırıklığı yaşamaya, yanlış kararlar alıp, yanlış işlere girmeye ve dolayısıyla hem mal hem de para kaybetmeye delalet eder.

Rüya sahibinin evdeki hesabının çarşıya uymayacağına ve bu nedenle de zor durumda kalacağı ve kötü günler geçireceği anlamına gelir.

 

Rüyada Eski Ev Eşyaları Görmek

Rüyayı gören kişinin anılarını aklından çıkarmadığı, onlara sarılarak yaşadığı ve onlardan güç aldığı şeklinde yorumlanır.

Vefa duygusunu yitirmemeye ve duygusal yanını hiç kaybetmemeye alamet eder.

 

Rüyada Eski Ev Tamir Etmek

Rüyayı gören kişinin, hayatında yapacağı değişiklikleri iş hayatına da yansıtması sayesinde çok büyük başarılar kazanacağına, çok iyi yerlere gelip büyük miktarda para kazanacağına ve çok hayırlı işlere imza atacağına delalet eder.

Ayrıca, değişiklikler sayesinde yapılacak olan işlerde ilerleme kaydedileceğine yorulur.

 

Rüyada Eski Ev Kapısı Görmek

Bir takım sırlara vakıf olmaya yani gizli kapılar ardında kalan ve kişiden saklanana bazı gerçeklerin kendisi tarafından öğrenileceği anlamına gelir.

Bu sır ya da gerçekler rüyayı gören kişinin sülalesi ile ilgili bilmediği şeyler duyacağına ve bu sayede bir gizemi çözmüş olacağına delalet eder.

Rüyada yıkık eski ev kapısı görmek, herkes tarafından yalan yanlış konuşmaya müsait ailevi bir olayın yaşanacağına ve çevrede bilen bilmeyen herkesin konu üzerinde yorum yapmayı kendine hak göreceğine yorulur.

 

Rüyada Eski Ev Sahibini Görmek

Rüyayı gören kişinin geçmişe yönelik karşısına çıkacağı ve kendisini zor duruma düşürecek bir gelişme demektir. Örneğin; bir vergi borcu, ödemeyi atladığı bir faturası ya da banka kredisi olabilir.

Elde olmayan nedenlerle ötelenmiş bir takım sıkıntıların rüya sahibinin en olmadık anda karşısına çıkacağına ve tüm hesabının ve düzeninin şaşacağına alamet eder.

Rüyada eski ev sahibini görmek ve saklanmak, duymak ve bilmek istenilmeyen bir meselenin varlığıdır.

Rüyada eski ev sahibini görmek sarılıp öpmek, iki taraf içinde çok hatırlı olan günlerin anısına bir araya gelmeye ve eğlenmeye yorulur.

 

Rüyada Eski Ev Temizlemek

Deyim yerindeyse rüyayı gören kişinin istediğinden ziyade payına düşenle nasipleneceğine fakat bunun kendisi için yeterli gelmeyeceğine ve çaresiz elde olanla yetinmeye boyun eğmek zorunda kalacağına delalet eder.

Rüyada eski ev temizlediğini ve çok yorulduğunu görmek, çekilen çile ve zorluğun kişinin artık canına tak etmesi demektir.

Rüyada eski ev temizlediğini ve o evin bir anda yepyeni ve lüks bir eve dönüştüğünün görmek, kişiye isabet edecek büyük şanslara, kısmetlere, zenginliğe ve mutluluğa alamet eder.

 

Rüyada Eski Evini Görmek

Rüya sahibinin çok romantik ve ruhani bir kişiliği olduğu anlamına gelir.

Yani, kişinin duyguları hep ön planda yaşayan, her şeye kolay hüzünlenebilen ve gözyaşı dökebilen bir insan olmasıdır.

Özellikle de eski günleri hatırlayarak kendini çok üzdüğüne ve hırpaladığına yorulur.

Rüyada eski evini sattığını görmek, geçmişle bağları kopararak yenilenmeye ve yeni bir hayata merhaba demek istemeye delalet eder.

Rüyada eski evini yaktığını görmek, o evde yaşanmış tatsız günler olduğuna ve bilakis o evi hiç hatırlamak istememeye işaret eder.

 

Rüyada Eski Eve Taşınmak

Çok iyi şartlara sahipken yaşanacak bir takım başarısızlıklar nedeniyle gerilemeye kötü koşullara düşmeye ve bunun hem ruhsal hem sinirsel sıkıntısı içinde olmaya delalet eder.

İmkânlardan olmak zenginliği, bolluğu ve rahatlığı kaybetmek, geçim sıkıntısı çekmek, üzülmek ve hastalanmak demektir.

Fakat rüya sahibi eski eve taşındığını ve bunun için mutlu olduğunu görürse eğer o halde bu hayır olarak kabul edilir ve kişinin çok özlediği bir yere giderek vatanı saydığı bir yere kavuşacağına ya da gurbetteyse memleketine döneceğine alamet eder.

 

Rüyada Büyük Eski Ev Görmek

Soyluluk ve asalet anlamına gelir.

Çok bilinen, köklü ve geniş bir aileye mensup olmaya, bunun ayrıcalığını yaşamaya, herkes tarafından itibar görmeye ve sevilmeye delalet eder.

Rüya sahibinin yaşadığı yerde taşıdığı soyadıyla tanınması ve soyadının verdiği ağırlık sayesinde herkesin çekindiği kimse olmasıdır.

Rüyada büyük eski ev satın aldığını görmek, bereket, nasip, varlık, mal mülk sahibi olmak demektir.

Rüyada büyük eski evin yıkıldığını görmek, büyük ve önemli bir ismin vefat edeceğine yorulur.

Rüyada büyük eski eve taşındığını görmek, dünya malı anlamında muradına ermeye ve maddi değeri büyük bir mülk sahibi olmaktır.

 

Rüyada Deniz Kenarında Eski Ev Görmek

Rüyayı gören kişinin bir sahil kasabasına satın almayı istediği yazlık bir eve yani bu konudaki düşüncesine ve planına alamet eder.

Rüyada deniz kenarında eski bir evde oturduğunu görmek, bu konudaki isteğin ne denli güçlü olduğunu gösterir.

Rüyada deniz kenarında eski bir ev aldığını görmek de gerçek hayatta satın alınacak eve yorulur.

 

Rüyada İki Katlı Eski Ev Görmek

Ticarette elde edilecek başarı demektir. Rüya sahibinin çok girişimci bir insan olduğu, bir iş yapmakla yetinmeyecek kadar da çalışkan ve idealist bir karakter taşıdığı anlamına gelir.

Rüyada iki katlı eski bir evde oturduğunu görmek, herkesi etkileyecek ve onlarda da kendileri adına cesaret uyandıracak işler yapmaya bu sayede çok büyük olanaklara sahip olmaya, ilerlemeye ve yükselmeye işaret eder.

Rüyada iki katlı eski bir evin yıkıldığını görmek, heveslerden yana düş kırıklığı yaşamaya ve hayallerini bir süre daha ertelemek zorunda kalmaya delalet eder.

 

Rüyada Küçük Eski Ev Görmek

Darlık, parasızlık, işsizlik ve çile demektir. Yaşamın bir döneminde çekilecek sefalete ve hiç geçmeyecek kadar zor gelecek günlere yorulur.

Sabırla ve sebatla atlatılacak bir dönemdir.

Rüyada küçük eski ev temizlemek, çıkmazlarla, çaresizliklerle ve problemlerle boğuşmaya ve ağır sorumlulukların altında ezilmeye delalet eder.

Rüyada küçük eski evin yıkıldığını görmek, olası bir tehlikenin ya da felaketin habercisidir.

 

Rüyada Karanlık Eski Ev Görmek

İçinde bulunulan kötü ruh halidir.

Kederli, umutsuz, mutsuz dolayısıyla da hasta olmaya, kendini şanssız ve kadersiz olarak nitelemeye ve bunun için isyan etmeye işaret eder.

Rüyada karanlık eski evde oturduğunu görmek, maddi olarak büyük bir sıkıntı içine düşmek bu nedenle de güzel ve iyi şeylerden mahrum kalmak anlamına gelir.

Rüyada karanlık ve eski eve taşındığını görmek, iyi şartlarda çalışırken işsiz kalmaya bu nedenle ne iş olursa yapmaya ve kötü şartlarda çalışmaya alamet eder.

Rüyada karanlık ve eski bir ev satın aldığını görmek, meslek hayatında yanlış kararları hedef almaya bu nedenle aile hayatında zahmet çekmeye delalet eder.

 

Rüyada Eski Püskü Ev Görmek

Fakirlik ve yokluk anlamına gelir.

Rüyayı gören kişinin bir iflasa uğraması ya da bir yangın sonrasında varını yoğunu kaybedebilme tehlikesi ile karşı karşıya kalması demektir.

Kişi, sahip olduklarına yeniden sahip olmak için bir hayli çabalamak, çalışmak ve bazı zorluklara göğüs germek zorunda kalacaktır.

Rüyada eski püskü bir eve misafir olarak gittiğini görmek, eğlenmek niyetiyle gidilecek bir yerde kişiyi rahatsız edecek ve keyfini kaçıracak olaylarla karşılaşacağına ve o mekanı terk etmek isteyeceğine yorulur.

Rüyada eski püskü bir evde rehin olarak kaldığını görmek, kişinin bazı kararlardan dönmemek için kendiyle savaşmasına ve çatışmasına delalet eder.

 

Rüyada Eski Ev Görmenin Yorumu

Şüphesiz ki geçmişi simgeler ve bireyin kendisini kendisi yapan tüm acı tatlı günlerin ona yaşattıklarını ifade eder.

Bunların birey üzerinde kah olumlu kah olumsuz etkileri olmasının yanı sıra aslında her birinin kendisi için ayrı bir kazanım olması ve hep hatıralarında saklı kalması bilinçaltında hiçbir zaman silinmeyecek kadar büyük bir etkiye sahiptir.

Yaşam zaten tamamıyla tecrübelerden ibaret değil midir? Bizi biz yapan değerler bizde her zaman iyi etkiler yaratacaktır diye bir gerçeklik yoktur.

Bazı kötü ve yaşanılması hiç istenmeyecek olaylar da ruh dünyamız üzerinde çok önemli bir yer teşkil eder. Dolayısıyla ev bizim iç dünyamızı ve içinde yaşadıklarımızı temsil eder.

Latest

Discover the Newest Waterproof and Fast Smartphones that Come on Sale

I understand how that could positively effect your body,...

New Small Speaker Review: Pricing is Not Always the Only Criteria

I understand how that could positively effect your body,...

Apple Electronics Climb the List of the Top Gadgets in Forbes Magazine

I understand how that could positively effect your body,...

Technology Will Help Keep Your Home from Becoming Obsolete

I understand how that could positively effect your body,...

Newsletter

spot_img

Don't miss

Discover the Newest Waterproof and Fast Smartphones that Come on Sale

I understand how that could positively effect your body,...

New Small Speaker Review: Pricing is Not Always the Only Criteria

I understand how that could positively effect your body,...

Apple Electronics Climb the List of the Top Gadgets in Forbes Magazine

I understand how that could positively effect your body,...

Technology Will Help Keep Your Home from Becoming Obsolete

I understand how that could positively effect your body,...

Things to Look For in a Financial Trading Platform Environment

I understand how that could positively effect your body,...
Atlas
Atlas
Geçmiş, Şimdi, Gelecek, Her şey birbiriyle bağlantılıdır. Hayatımızın Kıymetini Bilelim.
spot_imgspot_img

Discover the Newest Waterproof and Fast Smartphones that Come on Sale

I understand how that could positively effect your body, but alchemizing means turning elements to gold basically through magic. That lead me to research...

New Small Speaker Review: Pricing is Not Always the Only Criteria

I understand how that could positively effect your body, but alchemizing means turning elements to gold basically through magic. That lead me to research...

Apple Electronics Climb the List of the Top Gadgets in Forbes Magazine

I understand how that could positively effect your body, but alchemizing means turning elements to gold basically through magic. That lead me to research...

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.