Özel İçerik:

Technology Will Help Keep Your Home from Becoming Obsolete

I understand how that could positively effect your body,...

New Small Speaker Review: Pricing is Not Always the Only Criteria

I understand how that could positively effect your body,...

Expanding Peacefull Political Climate Gears up for this Election

I understand how that could positively effect your body,...

Dükkan Görmek

Rüyada dükkan görmenin değişik yorumları ve anlamları vardır.

 

Rüyada dükkan görmek veya bir dükkanda bulunmak/çalışmak, eğer dükkan güzelse genel olarak hayra yorulan, iyiye işaret eden durumlardır.

Bu durumda arzuladığınız gibi rahat yaşam koşullarına erişeceğinizi ve hayatınızın giderek daha güzel hale geleceğini düşünebilirsiniz.

 

Dükkanın kişinin geçimine, evleneceği kadına, varsa eşi ve çocuklarına, hayatına, mal varlığına, makamına, sırrına ve malına işaret ettiği kabul edilir. Bu yüzden, rüyada dükkan görmek; kişinin kendi dükkanının yıkıldığını görmesi şeklinde ise o kişinin bir şekilde eşinden veya çocuğundan ayrılacağına, boşanmaya, kişi hasta ise ölümün vaki olduğuna, kişinin malını kaybedebileceğine, iş ve alışverişinde durgunluk olacağına yorumlanır.

Bazen de bu rüya kişinin gizli bir sırrının ortaya döküleceğine işaret eder.

 

Rüyada görülen dükkanın kapıları kapalı halde olması işlerde durgunluğa, ticarete mani olacak hallerin yaşanabileceğine işaret eder. Bu durum kimi zaman da dükkan sahiplerinin ölümüne veya isim ve namlarının silinmesine delalet eder.

Rüyada dükkan görmek dükkanın kapıları açıksa dükkan sahiplerinin iş olanaklarının artacağına, ticaretten yana şanslarının açık olacağına yorumlanır.

 

Rüyada bir dükkanda oturduğunu gören kimsenin hayır ve berekete erişeceği, bir dükkan kiraladığını gören kişinin ise mirasa konabileceği rivayet edilir.

Dükkan rüyası bazı hallerde anne babaya delalet eder; çünkü ana baba insanın varlığı ve yaşamasına sebeptirler.

Çağdaş ulemaya göre rüyada dükkan sahibi olmak zahmet ve sıkıntı çekeceğinize işarettir.

 

Cafer Sadık (r.a.)’ya göre ise dükkan rüyası 6 ayrı şekilde tabir edilir:

1) Eş, zevce

2) Güzel geçim şartları

3) Yüksek makam-mevki,itibar

4) İyi ve hayırlı işler

5) Başarı, zafer

6) Yükseklik, yükselme

 

Rüyada bir kahve dükkanında olduğunu gören kişinin neşeli sosyal toplantılarda eski arkadaşlarıyla görüşeceği söylenir.

Bir rehinci dükkanında bulunmak ise kişinin maddi, fiziksel, ruhsal veya duygusal kaynaklarını tüketmekte olduğuna işaret eder.

Bir mağaza veya dükkanı soyduğunu gören kişinin ihtiyaç ve arzularına bir türlü erişemediği veya sevgi eksikliği hissettiği kabul edilir.

 

Rüyada bir alışveriş merkezinde bulunmak ise kişinin kimliğini bulmaya çalıştığına veya birinin üzerinde olumlu izlenimler uyandırmak üzere girişimlerde bulunduğuna yorumlanır.

Bu rüyanın aynı zamanda mal ve eşya sahibi olmaya dönük eğilim ve ihtiyaçları sembolize ettiği kabul edilir.

 

Rüyada Hoş ve Güzel Bir Dükkan Görmek

Bekar bir kişi rüyasında güzel görünümlü, yeni bir dükkan görürse bu rüya onun evleneceğine işaret eder.

Aynı rüya evli biri tarafından görüldüğünde çocuk sahibi olmaya, hasta bir insan tarafından görüldüğünde şifaya ve uzun bir ömre yorumlanır.

 

Rüyada Bir Dükkan Aldığını veya Sattığını Görmek

İnsanın rüyasında bir dükkan aldığını görmesi izzet ve şerefe, dükkan satması ise izzet ve şerefin kaybedileceğine yorumlanır.

 

Rüyada Eşyası Bol Bir Dükkan Görmek

Rüyada eşya bakımından zengin bir dükkanda bulunan kişinin maddi gelir elde edeceği, böyle bir dükkandan çıkan kişinin ise maddi zarara uğrayacağı rivayet edilir.

 

Boş Bir Dükkan Görmek

Kişi rüyasında kendini boş bir dükkanın sahibi olarak görürse bu rüya onun üzüntü ve keder yaşayacağına delalet eder.

Rüyada boş bir dükkana girmek umutsuzluk hissetmeye, boş bir dükkandan çıkmak gelecek vaat etmeyen bir işten cayacağınıza işaret eder.

Boş bir dükkanın yanından geçen kişinin ise karşılaştığı bir problem veya zarardan kurtulacağı rivayet edilir.

 

Kendi Dükkanını Süpürdüğünü Görmek

Kişi rüyasında kendi dükkanını süpürdüğünü görürse bu rüya onun dükkanında değişiklikler olacağına işaret eder.

Bu rüya yer değiştirmeye de işaret eder.

 

Rüyada Dükkanın Kapısını Kırmak

İnsanın rüyada dükkanın kapısını kırdığını görmesinin yorumu da dükkan süpürme rüyasınınki gibidir; kapısı kırılan dükkanda bazı değişiklikler olacağı rivayet edilir.

 

Rüyada Kuruyemiş Dükkanı Görmek

Sizi sıkan bir sorundan kurtulmak için o soruna yol açan şeyi hayatınızdan çıkarıp atmanız gerektiğine işaret eder.

 

Kasap Dükkanı Görmek

Rüyasında bir kasap dükkanından içeri girdiğini gören kişinin bu sıralarda büyük bir korkuya düşeceği, kasap dükkanı yaptığını gören bir kimsenin ise zulüm etmeye meyilli bir ruh taşıdığı rivayet edilir.

 

Bakkal Dükkanı Görmek

Kişinin rüyasında bir bakkal dükkanına girdiğini görmesi evi için bazı yeni eşyalar satın alacağına, evine bakkaldan alınmış yiyecek maddeleri getirmesi umduğu bir işin gerçekleşeceğine ve epeyce para elde edeceğine yorumlanır.

 

Rüyasında loş ve karanlık bir bakkal dükkanı gören kişinin ismi dedikoduya karışır. Aydınlık ve temiz bir bakkal görmekse insanın iyi şeyler işiteceğine delalet eder.

Bazı yorumlara göre rüyada bakkal dükkanı görmek kişinin din işlerine çok fazla zaman ayırıp dünya işlerini ihmal ettiğinden ötürü maddi sıkıntıya düşeceğine işarettir.

 

Manav Dükkanı Görmek

Rüyada manav görmek mutlu bir hayata, iyiliğe ve güzelliğe yorumlanır.

Rüyada manav dükkanı görmek manavdan sebze ve meyve alınıyorsa rüya sahibinin zaman ve para israfı yaptığına, daha hesaplı davranması gerektiğine işaret eder.

Bazı tabircilere göre ise manav görmek mal ile tabir edilir.

 

Rüyada Dükkan Açmak / Dükkan Yapmak

Rüyasında yeni bir dükkan açtığını veya dükkan yaptığını gören bir kimsenin bir iş girişiminde bulunacağı, ticaret hayatına atılacağı rivayet edilir.

 

Eski Bir Dükkanı Yıktığını Görmek

Bir kişi rüyasında eski bir dükkanı yıktığını görürse bu düş o kişinin bir iyilik göreceğine delalet eder.

 

Rüyada Yeni Dükkanın Yıkıldığını Görmek

Rüyada yeni dükkanın yıkılması rüya sahibini sıkıntılı ve zor günlerin beklediğine işaret eder.

 

Rüyada Dükkân Kiralamak

Deyim yerindeyse yeni bir ekmek teknesine sahip olunacağı anlamına gelir. Kişinin mevcut olan bir gelir kaynağına ikincisi ekleneceğine yorulur.

Rüya sahibinin başarılarının artacağına, halinin vaktinin iyi olacağına ve besmele çekerek atacağı yeni adımlarla muradına ereceğine işaret eder.

 

Rüyada Dükkân Devralmak

Kişinin yarım kalan bir görevi bitirmek için atılım yapacağına, o işi canlandıracağına, ayaklandıracağına, o işten ekmek yiyeceğine ve yanındakileri de ekmek sahibi yapacağına yorulur.

Bir fikri yerine getirerek ona hayat vermeye yani onu pratiğe dökerek yaşama geçirmeye alamet eder.

 

Rüyada Dükkân Kapatmak

Uzun zamandan beri devam eden, maddi ve manevi açıdan büyük zarara sebep olan ve birçok sıkıntıya kapı açan bir olayı sonlandırmaya yorulur.

Rüyayı gören kişinin bir amacına yoğunlaşmak ve ona tam olarak yönlenmek ve tüm enerjisini, düşüncesini, gücünü ona kanalize etmek için mevcut bir projeyi bitireceği ve yenisi için harekete geçeceği anlamına gelir.

 

Rüyada Dükkân İşletmek

Matematik konusunda çok başarılı olunduğuna, bu sayede hesap kitap işleri üzerinde çalışmaktan keyif alındığına ve bu alanda eğitim alarak iyi bir yönetici olmak için çalışıldığına delalet eder.

 

Rüyada Dükkân Temizlemek

Her işe özenerek, içtenlikle yaklaşmaya ve yapınca en iyisini yapmak için çabaladığına yorulur.

Rüyayı gören kişinin her ne yaparsa yapsın onda hiçbir eksik ve kusur olması için gayret eden ve yaptığını mükemmel şekilde yapan kişi olduğu anlamına gelir.

Kişide kendisine ve işine karşı özenli, saygılı ve istekli olduğunu gösterir.

 

Rüyada Dükkân Açılışı Görmek

Rüya sahibinin mutlu olmasına, cesaretlenmesine, umutlanmasına ve kendine olan inancını ve cesaretini toplamasına vesile olacak bir haber alacağına ya da böyle bir olayla karşılaşacağına yorulur.

Rüya sahibi için ilaç gibi gelecek bir gelişmenin meydana gelmesi demektir.

 

Rüyada Dükkân Yanması

İş hayatında parasal olarak büyük getirisi olan büyük bir risk anlamına gelir.

Kişinin işlerinin aksaması ve yavaşlamasına bu nedenle de iflas etme tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına, rüya sahibinin bu durum karşısında panik olmasına, elinin ayağının dolanmasına ve duruma çareler bulmak için sağa sola koşmasına delalet eder.

 

Rüyada Dükkân Taşımak

Kişinin yıllardır yaptığı işten sıkılmış ve bunalmış olmasına, gerek iş gerekse sosyal hayatında yeni arayışlara gireceğine, hayatına keyif ve yeni bir anlam katmak isteyeceğine, bu düşüncenin bile kendisini heyecanlandırmaya, canlandırmaya ve tazelemeye yeteceğine işaret eder.

 

Rüyada Dükkân Soyulması

İyi değildir ve rüyayı gören kişinin şerli, kötü düşünceli ve kötü niyetli insanların gazabıyla karşılaşması demektir.

Gerçekten de bir soygunla ya da gaspla karşılaşacağına, bazı kimseler tarafından uğrayacağı zarar nedeniyle canının yanacağına yorulur.

İster istemez sıkıntılı ve kötü bir durumla karşı karşıya kalınacağı anlamına gelir.

 

Rüyada Temiz Dükkân Görmek

Hem aile hayatı hem iş hayatı için çok dürüst, ahlaklı, temiz ruhlu ve iyi niyetli kimse olunduğu anlamına gelir.

Kişinin ekmek parasını helal şekilde kazandığına ve dolayısıyla ekmeğinin helal olduğuna, sahip olduğu malları ve eşyaları da kazancıyla aldığına ve son kuruşuna kadar makbul şekilde emeğiyle kazandığı maaşıyla ödediğine yani kişinin sahip olduklarının hepsinin hak edilmiş mallar olduğuna delalet eder.

 

Rüyada Boş Dükkân Görmek

Rüyayı gören kişinin yeni bir iş teklifiyle karşılaşacağı anlamına gelir. Hayra yorulacak ve iyi yönde gelişme gösterecek bir girişim yapılması demektir.

Rüya sahibinin kendisi için daha verimli olacağına inandığı ve aynı zamanda deneyimi, bilgi ve becerisi olduğu bir alanda büyük atılımlara, başarılara imza atacağına ve çok büyük kazanç sağlayacağına yorulur.

 

Rüyada Kiralık Dükkân Görmek

Uzun bir süreden beri istenen bir talebin karşılanmasına, bir mağduriyetin giderilmesine ya da bir problemin çözülmesine vesile olacak bir kapının açılmasına alamet eder.

Rüya sahibinin eline geçecek bazı imkânlara, fırsatlara ve kimseye kolay nasip olmayacak bir şansa delalet eder.

Kişinin şansını ve mantığını bir araya getirerek kullanması durumunda kazancı büyük olacak demektir.

 

Rüyada Yıkılmış Dükkân Görmek

Hem ailevi hem de mesleki sorunlarla ve açmazlarla karşılaşmadır.

İş anlamında yapılacak yanlış girişimlerin kişiye kayıplar yaşatmasına bu durumun aile içinde de tepkiye neden olarak aile fertlerinin kendisine baskı yaparak onu suçlanmasına ve kayıplardan dolayı kendisini sorumlu tutmalarına yorulur.

Kişi, gergin ve baskı altında olacağı günler geçirecek demektir.

 

Rüyada Kapalı Dükkân Görmek

Kişinin bir aciliyet ve zaruret içine girmesi fakat ihtiyacını gerekli olduğu anda giderme şansı yakalayamaması anlamına gelir.

Rüya sahibinin acil ve önemli bir işinin deyim yerindeyse iş işten geçtikten sonra hallolmasına işaret eder.

 

Rüyada Eski Bir Dükkân Görmek

Yıllardan beri büyük bir saygı ve hazla yapılan meslekte uzmanlaşma demektir.

Rüya sahibinin deneyimli ve rütbeli kimse olacağına, her geçen gün işini çok daha iyi şekilde ifşa etmeyi başaracağına, bu sayede ortaya çıkardığı işlerin insanlar tarafından takdir edileceğine yorulur.

 

Rüyada Dükkân Devretmek

Emekli olmak ya da emekli olmak için çalışmak demektir.

Rüyayı gören kişinin tüm çabasının ilerisi için kendisini garanti altına almak olduğuna ve gençken harcadığı zamanın ve emeğin boşa gitmemesi için emekli olacağı son güne kadar çalışmaya niyetli olduğuna alamet eder.

 

Rüyada Dükkân Tadilatı Görmek

İş hayatında ya da aile hayatında kötü giden bazı şeyleri telafi etmek yoluna gidileceği anlamına gelir.

Rüya sahibinin boş verdiği, üzerinde durmadığı bu nedenle de çok dağılan işlerini düzenleme yoluna gideceğine, işine, kendisine ve yaşamına çeki düzen vereceğine yorulur.

Aynı zamanda ayrı kaldığı, ihmal ettiği ya da incittiği kişilerin de gönlünü almak için adım atacağına işaret eder.

 

Rüyada Geniş Dükkân Görmek

İş ve eğitim şartlarının iyileşeceğine, elin bollaşacağına, maddi sıkıntıların biteceğine, işlerin yoluna gireceğine ve geçim derdinin de son bulacağına yorulur.

Geniş dükkân, ferahlıktır, rahatlıktır ve kolaylıktır.

Hayırlı bir kazanç kapısına ve kalbi güzel bir patrona alamet eder.

Aynı zamanda, yeni bir iş kurmak ve daha iyi bir mevkiye sahip olmak için yeni projeler üretileceğine yorumlanır.

 

Rüyada Yeni Bir Dükkân Açmak

Rüya sahibinin variyetinin artmasına, mallarının çoğalmasına, bu sayede yaşamının çok daha güzelleşmesine alamet eder.

Rüyayı gören kişinin bütçesinin büyümesi sayesinde elinin de daha rahat dönmesine ve zengin olmasına işaret eder.

 

Dükkân Görmenin Yorumu

Dükkân, kişinin ticarete karşı hevesli olmasını ve ticaretle ilgili kafasında mutlaka bir düşünce taşıdığını gösterir.

Bu rüya, bireyin gelecekten büyük beklentileri olduğuna ve eğer geçim sıkıntısı taşıyorsa mutlaka bu dertten kurtulmak için ticaret erbabı olmak isteği olduğuna yönelik bir rüyadır.

Hep yarınların iyi olacağına dair bireydeki umudun ve hayalin yansımasıdır.

 

Bireyin, özellikle yarınları hakkında kafa yorduğu, plan yaptığı, daha güzel yaşamanın, daha fazla para kazanmanın ve daha lüks şekilde yaşamanın yollarını aradığı anlamına gelir.

Aslında birey adına olumlu bir rüyadır çünkü rüya sahibinin yaşamdan yana ümitlerinin bitmediği ve her yeni güne uyanmak için kendince sebeplerinin olduğu anlamına gelir.

Latest

Discover the Newest Waterproof and Fast Smartphones that Come on Sale

I understand how that could positively effect your body,...

New Small Speaker Review: Pricing is Not Always the Only Criteria

I understand how that could positively effect your body,...

Apple Electronics Climb the List of the Top Gadgets in Forbes Magazine

I understand how that could positively effect your body,...

Technology Will Help Keep Your Home from Becoming Obsolete

I understand how that could positively effect your body,...

Newsletter

spot_img

Don't miss

Discover the Newest Waterproof and Fast Smartphones that Come on Sale

I understand how that could positively effect your body,...

New Small Speaker Review: Pricing is Not Always the Only Criteria

I understand how that could positively effect your body,...

Apple Electronics Climb the List of the Top Gadgets in Forbes Magazine

I understand how that could positively effect your body,...

Technology Will Help Keep Your Home from Becoming Obsolete

I understand how that could positively effect your body,...

Things to Look For in a Financial Trading Platform Environment

I understand how that could positively effect your body,...
Atlas
Atlas
Geçmiş, Şimdi, Gelecek, Her şey birbiriyle bağlantılıdır. Hayatımızın Kıymetini Bilelim.
spot_imgspot_img

Discover the Newest Waterproof and Fast Smartphones that Come on Sale

I understand how that could positively effect your body, but alchemizing means turning elements to gold basically through magic. That lead me to research...

New Small Speaker Review: Pricing is Not Always the Only Criteria

I understand how that could positively effect your body, but alchemizing means turning elements to gold basically through magic. That lead me to research...

Apple Electronics Climb the List of the Top Gadgets in Forbes Magazine

I understand how that could positively effect your body, but alchemizing means turning elements to gold basically through magic. That lead me to research...

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.