Sosyal Beceriler: Saldırganlıktan çekingenliğe uzanan çok çeşitli davranış problemleri gösterirler. Arkadaş edinmede zorluk çekerler, oyunlarda aşırı derecede heyecanlanırlar veya başkalarına defalarca dokunma, sarılma ve onları yakalama ihtiyacındadırlar.

Ayrıca dikkatleri çok kısa ve dağınıktır. Bunun için hiçbir amaç olmadan bir çocuğun yanından ayrılıp bir başka çocuğun yanına giderler.Bir yerde duramazlar.Bazıları ise bir işi kendi kendilerine yapmayı tercih ederler ve diğerleri ile yapmayı, çalışmayı redederler.

Geliştirici faaliyetler: bu beceriler muhakeme, bilgileri saklama ve hatırlama,benzerlikleri ve ayrılıkları ayırdetme, eşyaları sınıflandırma, mukayese etme ve düzenleme, problem çözme ve dil becerilerini içine alır.

Sıfat kavrama oyunları(büyük kamyonu bul, uzun masayı göster) Hareket gösteren kelimeler kullanarak oynanan resim tanıma oyunu(oturan kızın resmini bul,kız ile koşanın resmini bul).Üzerinde top bulunan masanın resmini bul.topla masanın altında oturanı bul.

Renk kavrama faaliyetleri, eşyaları renklere göre eşleştirme ve sınıflandırma) boz-yap ve şekil tahtaları ile çalışma. Sayı kavramı oyunları, sayıları eşleştirme eşyaları sayma,sayıları tanıyıp söyleme veya eşya grupları ile sayıları eşleştirme. 

Renkleri, sayıları veya resimleri eşleştirme, sınıflandırma ve seçme faaliyetleri resimli kartlar kullanarak sıraya koyma oyunları.genel bilgileri öğretmek için bilimsel deneyler yapma(suyun katı, sıvı, buhar hale girmesi).su oyunları ile cisimlerin yüzme batma şartlarını öğretmek, kavratmak.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.