Çocuklar mı Yoksa Anne Babalar mı Eğitilmeli

0
170

Hani hep derler ya başarısız çocuk yoktur, başarısız anne ve babalar vardır diye, eğitim de aynı şekilde olur. Eğitilemeyecek çocuk yoktur, eğitilemeyen anne ve babalar vardır aslında.

Etrafınıza bir bakarsanız eğitimli anne ve babaların çocuklarının genelde daha başarılı olduğunu görürsünüz. Bunun altında ekonomik nedenler yatsa da en önemli faktör anne ve babanın eğitimli olmasından dolayı çocuğunu nasıl eğitebileceğini bilmesidir. 

Çocukları anne ve babaları öğretmenlerinden ve diğer insanlardan daha iyi tanırlar, çocuklar da en çok anne ve babalarının söylediklerine kulak verirler. Onlara göre anne ve babaları yanlış yapmaz ve onlarında yanlış yapmasına izin vermez.

Çocuklarını iyi tanıyan anne ve babalar kendileri yetmedikleri yerlerde öğretmenlerini de yönlendirebilirler ve çocuklarının eğitimine ekstra bir katkıda bulunabilirler.

Artık gelişmiş toplumlarda aile eğitimine çok önem verilmektedir. Bizim ülkemizde de eğitim sisteminde son zamanlarda buna yönelik değişiklikler yapılmaktadır.

Artık velileri daha fazla eğitim içine katarak çocukların eğitimini hızlandırmak amaçlanmaktadır. Çocuklara verilen ödevler de anne ve babalarından yardım almasına yönelik ödevler olmaktadır.

Eğitimciler çocukların başarısızlıkları gibi durumlarda ilk olarak aile yapısını kontrol etmelidir. Çünkü başarısız çocukların aile yapıları genelde bozuk olmaktadır. Bu durumlarda ilk olarak anne ve babalar ile iletişime geçilerek onlar uyarılmalıdır ve hatta gerekirse onlar eğitilmelidir.

Aile içerisindeki huzursuzluk, geçimsizlik gibi durumlarda çocuğun eğitimine hemen etki etmektedir. Anne ve babalara çocuklarının onlardan ne kadar olumsuz etkilendiği anlatılmalı ve onlara bu bilinç verilmelidir.

Aile eğitimi neden bu kadar önemlidir?

•Aile eğitimi önemlidir çünkü çocukları ile en etkin şekilde iletişim halinde olan anne ve babalardır, çocukları en çok onlara güvenir ve onların sözünü dinler. Bu yüzden çocukların eğitim hayatları boyunca anne ve babanın gözlemlerini dinlemek ve onların fikirlerini almak çok önemlidir.

•Aile eğitimi önemlidir çünkü çocuklarını en iyi anne ve babaları tanır.

•Aile eğitimi önemlidir çünkü eğitimsiz ailelerin çocuklarını da eğitmek güçtür. Toplumumuzda özellikle annelerin eğitim seviyelerinin düşük oldukları görülmektedir. Bu sebeple çocukların okul eğitimi evde desteklenememektedir. Eğitimin devamlılığı için eğitimli anne ve baba olması gerekmektedir.

•Aile eğitimi önemlidir çünkü okuldaki eğitim süresi bazen yetersiz kalabilmektedir. Bu gibi durumlarda anne ve babalar çocuklarını takviye edebilmelidir.

•Aile eğitimi önemlidir çünkü bu eğitimler sayesinde anne ve babaların okula ve çocuklarının okumalarına yönelik olumlu şeyler düşünmesi sağlanabilir.

•Aile eğitimi önemlidir çünkü bu çocukların benlik algılarının olumlu yönde etkilemektedir.

•Aile eğitimi önemlidir çünkü çocuklar aileleri kendileri ile ne kadar çok ilgilenirler ise o kadar çok mutlu olurlar.

•Aile eğitimi önemlidir çünkü çocuklarının iyi bir eğitim almasını ve iyi bir geleceğe sahip olmasını en çok anne ve babaları ister, ama onlara yardımcı olmak için bilmeleri gerekmektedir.

•Aile eğitimi önemlidir çünkü aile eğitimli olunca çocuk daha başarılı olur, çocuk başarılı olunca okulun başarı oranı artar, okullar daha başarılı olunca daha başarılı bireyler yetişir ve başarılı bireyler ile toplumlar daha güçlü olurlar.

•Aile eğitimi önemlidir çünkü yaşları ne olursa olsun anne ve babalarında eğitilmeye ihtiyaçları vardır, hiç kimse her şeyi bilemez.

Sizce Yorumunuz Nedir ?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.