Ana Sayfa Yaşam Kariyer Cevher Hazırlama Mühendisliği Mezunları

Cevher Hazırlama Mühendisliği Mezunları

Yeni kurulan bir dal olan Cevher Hazırlama Mühendisliği, maden ve metalürji mühendislerinin çalışma sahasını içine alan özgün bir bölümdür. Çok yönlü ve kapsamlı eğitimlerle öğrenciler maden ve enerji sektöründe mühendis olmak üzere eğitilir.

Cevher Hazırlama Mühendisliği mezunları doğal kaynaklarla ilgilenir. Yer altı ve yer üstü kaynaklarının miktarlarını, derinliğini, boyutlarını, bulundukları bölgenin jeofizik özelliklerini test ederek çıkarılmaya değer olup olmadıklarına karar vermede, çıkarılan kaynakların kullanıma açılması ve işlenmesi için gerekli tesis imkânlarını oluşturmada ve madenlerin sanayide işlenebilecek hale getirilmesinde yetkilidirler.

Bu bölümün mezunları cam, seramik, çimento, bakır, demir-çelik gibi maden çeşitlerini kullanılabilir hale getirme işlemlerini yaparlar. Yeraltından çıkarılan hammadde halindeki madenleri işlenebilir duruma getirmede sorumludurlar.

Hammaddelerin zararlı halden kullanılabilir yararlı hale gelmesini sağlayacak teknolojik işlemleri  de Cevher Hazırlama Mühendisliği mezunları yapar. Gelişen teknolojiyi de yakından takip ederek modern yöntemleri maden arama ve işleme sahalarında kullanırlar.

Cevher Hazırlama Mühendisliği mezunları, teknolojisi eskimiş maden işleme merkezlerini yeni teknolojilere adapte eder. Maden mühendislerinin çalışabildiği bütün kurumlarda çalışabilirler. Maden mühendisleri ile işbirliği yaparak daha nitelikli üretim yapabilirler.

 

Cevher Hazırlama Mühendisliği mezunlarının çalışabileceği bazı kurum ve kuruluşlar şunlardır:

 

 • Türkiye Kömür İşletmeleri
 • Türkiye Demir-Çelik İşletmeleri
 • Maden Tetkik Arama Enstitüsü
 • Karayolları Genel Müdürlüğü
 • Etibank
 • Devlet Planlama Teşkilatı
 • Çimento Fabrikaları
 • Boya Fabrikaları
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

 

Yeni bir bölüm olduğu için henüz devlet kadrolarında sayıları az da olsa gelecek yıllarda gelişen teknoloji ile bu bölüm mezunlarının aranan mühendisler arasına girmeleri beklenir. Cevher Hazırlama Mühendisliği mezunları özel sektörde de özellikle hammadde işi yapan çeşitli alanlarda çalışabilirler.

 

Bunlardan bazıları:

 • Demir-çelik fabrikaları
 • Boya fabrikaları
 • Plastik ve dolgu malzeme üretim tesisleri
 • Altın, gümüş, bakır üretim fabrikaları
 • Cam üretim tesisleri
 • Gübre fabrikaları
 • Yem fabrikaları
 • Deterjan üretim tesisleri
 • Nükleer üretim tesisleri
 • Kömür fabrikalarıdır.

 

Bilgi ve becerisine güvenen; üretmeyi seven ve sahada da çalışabilecek engeli bulunmayanların tercih edebileceği bir bölümdür.

Atlas
Geçmiş, Şimdi, Gelecek, Her şey birbiriyle bağlantılıdır. Hayatımızın Kıymetini Bilelim.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisment -

Most Popular

Urban Kitchen with Granite Tops, Exposed Bulb Lights and Island

We woke reasonably late following the feast and free flowing wine the night before. After gathering ourselves and our packs, we...

How To Use Basic Design Principles To Decorate Your Home

We woke reasonably late following the feast and free flowing wine the night before. After gathering ourselves and our packs, we...

Patricia Urquiola Coats Transparent Glas Tables for Livings

We woke reasonably late following the feast and free flowing wine the night before. After gathering ourselves and our packs, we...

Another Big Apartment Project Slated for Broad Ripple Company

We woke reasonably late following the feast and free flowing wine the night before. After gathering ourselves and our packs, we...

Recent Comments