Exclusive Content:

Technology Will Help Keep Your Home from Becoming Obsolete

I understand how that could positively effect your body,...

New Small Speaker Review: Pricing is Not Always the Only Criteria

I understand how that could positively effect your body,...

iTunes is Now the Second Biggest Name in Music World Giants

I understand how that could positively effect your body,...

Burun Kanaması

Rüyada Burun Kanaması

Aşırı olmadığı sürece hayırlara alamet eder.

Rüya sahibinin hayatında güzel ve olumlu olaylar yaşanacağına, kişinin maddi imkanlarının çoğalacağına, yaşam standartlarının artacağına ve çok daha rahat bir hayatın sahibi olacağına rivayet edilir.
Fakat rüya sahibinin burnunun çok fazla kanaması, üstünün ve ortalığın kan revan içinde kalması hayırlara yorulmaz ve rüyayı gören kişinin hayatında aksiliklerin yaşanacağına ve kişinin kötü günler geçireceğine delalet eder.

Bir kişi rüyasında burnunun kanadığını görürse o kişinin mutlu olacağı, tüm sıkıntılarının biteceği ve dertlerinin unutulacağı olaylar yaşayacağı anlamına gelir.

Fakat kişinin rüyasında burnunun haddinden fazla kanadığını görmesi şanssızlık olarak kabul edilir ve kişinin kısmetinin kapanacağı, başarılarının önüne engeller çıkacağı şeklinde tabir edilir.

 

Rüyada Burun Akması

Bir kişi rüyasında burnunun aktığını görürse o kişi bir kimsenin kariyeri ve makamı sayesinde kalkınacak ve o kimsenin ön ayak olmasıyla birlikte içine düştüğü sıkıntıdan, zorluktan ve imkansızlıklardan kurtulacaktır diye yorumlanır.

 

Rüyada Başkasının Burnunun Kanadığını Görmek

Rüyada başkasının burnunun kanadığını görmek, rüyayı gören kişinin çok sevdiği ve değer verdiği birisinin hayırlı olaylar ile karşılaşacağına delalet edilir.

 

Rüyada Burun Kırılması

Rüyada burun kırılması gerçek anlamına benzer şekilde tabir edilir ve rüya sahibinin bir takım hastalıklarının baş göstereceğine işaret eder.

Bu durum nedeni ile kişinin gerek iş gerekse sosyal hayatından bir süre uzak kalacağı anlamına gelir.

 

Rüyada Burun Kopması

Rüyada burun kopması da burun kırılması gibi tabir edilir ve rüyayı gören kişinin kişisel problemleri nedeni ile işlerinin aksayacağına, sadece kazancının eksilmesiyle kalmayacağına aynı zamanda huzurunun ve keyfinin de kaçacağına rivayet edilir.

Ayrıca, çok üzüntü duyacağı ailevi olaylar ile karşılaşacağına yorumlanır.

 

Rüyada Kaza Sonucu Burun Kanaması

Şanssızlık sonucu yaşanacak bir sıkıntıya yorumlanan rüya genellikle hayra yorulmaz.

Geçici sorunlara, işlerde verimin düşeceğine ve maddi anlamda gelirde azalma yaşanması sonucu kemerlerin sıkılacağına alamet eder.

Pek çok aksiliğin peşi sıra gelmesi yüzünden bunalan rüya sahibinin agresif bir tutum içinde olacağına, ailesiyle arasında maddi konularda çıkacak tartışmalı ortamlarda kırgınlıkların hasıl olacağını ifade eder.

 

Rüyada Durup Dururken Burun Kanaması

Bir süredir kişiyi rahatsız eden gelişmelerin ayyuka çıkmasıyla birlikte kötü gününde yanında olmayan insanların gerçek yüzlerini görecek olan rüya sahibinin hayatıyla alakalı pek çok değişiklik yapacağını bildirir.

Uzun süre burnunun kanadığını görmek, yapılan iyiliklerin nankörlükle karşılık bulması yüzünden kişinin maneviyatında ciddi bir çöküş olacağını, kime güveneceğini şaşırarak, bocalayacağını işaret eder.

 

Rüyada Kesilmeyen Burun Kanaması Görmek

Maddi kayıpların çok uzun zaman süreceğini ve kişinin ciddi tedbirler almaması halinde iflasa kadar varacak büyük bir probleme sahip olunacağını tabir eder.

Hayattan umulanların elde edilemediği bu dönem, kişi için çeşitli hayal kırıklıklarının da gündeme geleceğini, psikolojik olarak da destek görmek isteyeceğini bildirir.

 

Rüyada Burun Kanamasından Ölmek

Ailevi problemlerin biteceğini ve kişinin en azından özel hayatında rahata ereceğini, işlerdeki sorunların da kısa zamanda normale dönerek, kişinin hayatına kaldığı yerden devam edebileceğini delalet eder.

Hastalık sonucu hayata küsen kimselerin, iyileşme emarelerinin artmasıyla kendilerine gelip, hayata tutunacaklarını, yüzlerinden gülümsemenin eksik olmayacağını ifade eder.

 

Rüyada Burun Kanamasından Ölen Birini Görmek

Sosyal hayatta istenmeyen durumlar yaşayan rüya sahibinin, arkadaş çevresiyle alakalı konularda çekimser kalacağını, özellikle tartışmalı durumlarda görüş bildirmekten uzak duracağını işaret eder.

Rüya sahibinin referansıyla işe giren bir arkadaşın yaptığı hatalardan dolayı mahcup hale düşmek ve arada kalmak manasına da gelir.

 

Rüyada Kavga Edip Burnunu Kanatmak

Yakın çevreden biriyle tartışma yaşanacağını, kişinin bir anlığına kontrolünü kaybedeceğini ve kırıcı olacağını, daha sonra kendisini toparlayıp, sakinleşerek olaylara daha serinkanlı bakmaya çalışacağını bildirir.

Anlık hezeyanların, fevri davranışların gündeme geleceği bu stresli dönemde sakin olmak gerektiğini tavsiye eden bir rüyadır.

 

Rüyada Burun Ameliyatı Geçirmek

Bir fazlalıktan, kişiye maddi olarak kayıp yaşatan bir yükten kurtulmak demektir.

Özellikle genç kimselerin arkadaş ortamlarının pek de ailelerinin tasvip edeceği şekilde olmadığını, kişiyi kullanan, hatalı yollara yönelten kimselerin bulunduğunu ifade eder.

Rüya sahibi kendisi için faydalı olmayan her durumu ve kişiyi kendisinden uzaklaştırarak, hayatını daha iyi hale getirmek için gayret sarf eder.

 

Rüyada Düşmanının Burnunun Kanaması

Rüya sahibi için korkuların geçtiği, huzurlu ortamların egemen olduğu bir hayatı işaret eder.

Sözü geçen, belli bir yetkinliğe sahip, akıllı kişilerle ortaklık etmek suretiyle kendini iş yaşamında lider pozisyona sokmak anlamına gelen rüya, rakiplerin karşısına cesurca çıkarak ipleri eline aldığını göstermek olarak da nitelendirilir.

 

Rüyada Annenin Burnunun Kanaması

Kişinin ailesini yücelteceğine, onları memnun eden davranışlar sergileyeceğine ve aynı zamanda hayatındaki hiçbir sorunu büyütmeden önlem alacağını ifade eder.

Ailesine sırtını dayayan rüya sahibinin asla zor duruma düşmeyeceğini, her fırsatı doğru şekilde değerlendireceğini, makam sahibi olurken, saygınlığını, itibarını da güçlendirecek işlere imza atacağını bildirir.

 

Rüyada Burun Kanaması Görüp Bayılmak

Kazanılan başarıların kişiyi sarhoş edeceğini ve bu dönemde bazı yanlışlar yapacağını, kısa süren bu halden sonra ayaklarını yeniden sağlam basacağını ifade eder.

Düşmanlarına karşı önemli bir zafer kazanan rüya sahibinin, kendini kanıtlarken, öz güvenini de artıracağını delalet eder.

 

Rüyada Burnu Kanayan Çocuk Görmek

Evli kimselerin özellikle çocuk sahibi olanların aldıkları sorumlulukların zaman zaman ağır geldiğine yorumlanır.

Aile sorunları için bir uzmandan yardım alınacağına, kriz anlarında ebeveynlerin imdada koşacağına da tabir edilir.

 

Rüyada Burnuna Tampon Yapmak

Mali açıkları kapatmak ve yeni finans kaynakları bulmak olarak yorumlanabilir.

Özellikle iş konusunda kaygılı bekleyişleri olanların alacakları müjdeli haberlerle morallerinin düzeleceğini ifade eder.

Sağlığa zarar veren durumların önüne geçmek için tedbir alınacağını, kişinin özel ilgi alanlarına yönelerek stresten uzak duracağını da delalet eder.

 

Rüyada Burun Estetiği Olmak

Büyük bir burnu olup estetik yaptıran kişi, çalışma hayatına çeki düzen vererek daha iyi koşullarda yaşamak için uğraşır.

Disiplinli olmaya ve elde edilen başarının tamamen alın teriyle kazanılmasına alamet eden rüya, iyi bir ebeveyn olmanın, ruhsal eksiklikleri gidererek, hayallere yönelik işler yapmanın da tabiridir.

 

Rüyada Burnunu Beğenmemek

Mükemmeliyetçi biri olunduğunu, yapılan her işte en iyi hedefleyerek, kariyerinin zirvesine tırmanmak isteğinin işareti olan rüya, aynı zamanda kurallarla ilgili sıkıntı yaşandığını, kişinin emir almaktan hoşlanmadığı için iş yerinde mutsuz ve gergin olduğuna da yorumlanır.

 

Rüyada Kanayan Burnunu Silmek

Her işini kendi başına halletmek ve kimseye muhtaç olmadan, hayatını idame ettirmek için çalışmak, kimseye kendinden fazla güvenmemek demektir.

Kanayan burnunu silen insanlar dertlerine kendileri derman bulurlar ve öz güvenleri çok yüksektir.

 

Rüyada Burnu Kanayıp Üstünün Kan Olduğunu Görmek

Üstü başı burnundan akan kan içinde kalan kimselerin, hayata dair alacakları dersler henüz bitmemiş demektir.

Kişinin yaşadıklarından öğreneceği çok şey olduğuna, hem kendi tecrübelerinden, hem de kendisine iyi niyetle yol gösterenlerden yararlanarak, açıklarını kapatacağını ifade eder.

 

Rüyada Sinirden Burnu Kanamak

Çok fazla düşünmeden, aniden ve heyecan içinde karar almanın özellikle inşa edilen hayat düzenini bozabileceğini ve akabinde mali açıdan zayıf bir duruma düşüleceğini ifade eder.

 

Rüyada Sevinçten Burnu Kanamak

Eğlenceye dalmak, kendini rahatlatmak adına sevilen işlere ve hobilere yönelmek, hayatın güzel yönlerini keşfe çıkmak demektir.

Bekarlar için hayalperest, mizah yanı güçlü, uyumlu biriyle tanışmak ve duygusal açıdan da eksiksiz hissetmek manasına gelir.

 

Rüyada Korkudan Burnu Kanamak

Tedirginliği, yapılan işlerden emin olamama halini ve bu durumun manevi açıdan kişiyi zayıflattığını ifade eder.

Korkudan burnu kanayan kimseler ailelerinden bağımsız iş yapamadıkları için kendilerine güvenleri de tam olarak gelişmez.

 

Rüyada Tanımadığı Birinin Burnunun Kanadığını Görmek

Çevresine iyilik yapmak isterken, hayat düzenini bozan rüya sahibinin dengeleri kurmakta zorlanacağını, aynı anda pek çok yere koşmak ve çok sayıda işle aynı zamanda uğraşmak nedeniyle motivasyon sorunu yaşanacağını delalet eder.

 

Rüyada Sıcaktan Burnu Kanamak

Rakiplerin kendini belli edeceği ve kişiyi iş açısından sıkıştıran projelerin gündeme geleceğini, kendini cenderede hisseden rüya sahibinin sakinleşerek, olayların kontrolünü eline alacağını bildirir.

 

Rüyada Yüzerken Burnu Kanamak

İnişli çıkışlı bir dönemin habercisi olan rüya, hem olumsuz, hem de güzel olayların yaşanacağını, kişinin duygusal açıdan dengesizleşeceğini ancak çok büyük problemler olmadığı için, alacağı kötü haberleri de kısa sürede atlatacağını işaret eder.

 

Rüyada Ağlarken Burnu Kanamak

Mutluluk veren her türlü haberin hane halkının üzerindeki rehaveti atmasına yardımcı olacağını ve rüya sahibinin de enerjisinin yükselerek hayata dört elle sarılacağını tabir eder.

 

Rüyada İş Yerinde Burnu Kanamak

Çalışma ortamının gerginlikle dolu olduğuna, iç yüzünü göstermeyen iş arkadaşlarına ve kişinin huzursuz hissettiğine alamettir.

 

Rüyada Düğünde Burnu Kanamak

Yapılacak evliliğin pek çok risk barındırdığını ve karşılıklı uyum yakalanamazsa çok da uzun sürmeyeceğini bildirir.

Aksi ve kibirli bir eşe sahip olmanın da ifadesidir.

 

Rüyada Burun Kanamasının Tabiri

Her şeyi tırnaklarıyla kazarak elde eden rüya sahibinin sürekli şanssızlıktan dem vurduğuna ve başına gelen olumsuzlukları çok fazla büyüttüğüne yorumlanır.

Yaşananların kişide bıraktığı tortunun yaşama hevesini de kaçırdığına ve mutsuz hissedildiğine alamettir.

Latest

Discover the Newest Waterproof and Fast Smartphones that Come on Sale

I understand how that could positively effect your body,...

New Small Speaker Review: Pricing is Not Always the Only Criteria

I understand how that could positively effect your body,...

Apple Electronics Climb the List of the Top Gadgets in Forbes Magazine

I understand how that could positively effect your body,...

Technology Will Help Keep Your Home from Becoming Obsolete

I understand how that could positively effect your body,...

Newsletter

spot_img

Don't miss

Discover the Newest Waterproof and Fast Smartphones that Come on Sale

I understand how that could positively effect your body,...

New Small Speaker Review: Pricing is Not Always the Only Criteria

I understand how that could positively effect your body,...

Apple Electronics Climb the List of the Top Gadgets in Forbes Magazine

I understand how that could positively effect your body,...

Technology Will Help Keep Your Home from Becoming Obsolete

I understand how that could positively effect your body,...

Things to Look For in a Financial Trading Platform Environment

I understand how that could positively effect your body,...
Atlas
Atlas
Geçmiş, Şimdi, Gelecek, Her şey birbiriyle bağlantılıdır. Hayatımızın Kıymetini Bilelim.
spot_imgspot_img

Discover the Newest Waterproof and Fast Smartphones that Come on Sale

I understand how that could positively effect your body, but alchemizing means turning elements to gold basically through magic. That lead me to research...

New Small Speaker Review: Pricing is Not Always the Only Criteria

I understand how that could positively effect your body, but alchemizing means turning elements to gold basically through magic. That lead me to research...

Apple Electronics Climb the List of the Top Gadgets in Forbes Magazine

I understand how that could positively effect your body, but alchemizing means turning elements to gold basically through magic. That lead me to research...

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.